Infinity - Sportunion KPF-02-131

Znak EU
Evropská unie
Logo Interreg
Interreg
Logo Infinity Dance Team
Infinity dance team
Logo Sportunion Deutsch-Wagram
Sportunion Deutsch-Wagram

V roce 2020 realizujeme projekt ve spolupráci s rakouským klubem Sportunion Deutsch-Wagram za finanční podpory Evropské unie v rámci programu přeshraniční spolupráce Interreg V-A Rakousko-Česká republika.

Náplní projektu je série společných tréninkových aktivit tanečních sportovců Infinity Dance Team a Sportunion Deutsch-Wagram pod vedením špičkových trenéŕů v anglickém a německém jazyce za účelem navázání spolupráce mezi tanečními kluby a rozvoje tanečních a jazykových dovedností sportovců.

Finanční podpora EFRR: €19 799,15
Celkové náklady na projekt: €23 292,12


Program podpora sportu pro rok 2019V roce 2019 jsme čerpali dotace z rozpočtu města Brna v rámci programu podpory sportu. Dotace na tento rok ve výši 30.000,- Kč byla poskytnutá za účelem zajištění celoroční činnosti a tanečních soutěží.


Infinity - Sportunion KPF-02-119

Znak EU
Evropská unie
Logo Interreg
Interreg
Logo Infinity Dance Team
Infinity dance team
Logo Sportunion Deutsch-Wagram
Sportunion Deutsch-Wagram

V roce 2019 jsme realizovali projekt ve spolupráci s rakouským klubem Sportunion Deutsch-Wagram za finanční podpory Evropské unie v rámci programu přeshraniční spolupráce Interreg V-A Rakousko-Česká republika.

Náplní projektu byla série společných tréninkových aktivit tanečních sportovců Infinity Dance Team a Sportunion Deutsch-Wagram pod vedením špičkových trenéŕů v anglickém a německém jazyce za účelem navázání spolupráce mezi tanečními kluby a rozvoje tanečních a jazykových dovedností sportovců.

Fotogalerie
Informační bulletin (PDF)
Odborný manuál (PDF)

Finanční podpora EFRR: €19 835,73
Celkové náklady na projekt: €23 336